Boek nu Boek nu Huisregels en veiligheid - Samcity

Samcity is t/m 9 februari gesloten.

Huisregels en
veiligheid

ZO HOUDEN WE HET NETJES EN VEILIG

Voor een bezoek aan Samcity hebben wij de volgende huisregels opgesteld:

algemeen

 • Bezoek en/of deelname aan al onze activiteiten is op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan om binnen Samcity drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Honden zijn niet toegestaan in Samcity.
 • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Het is in het trampolinepark, de escaperooms, de lasergame arena, de shooting alley en het BMX & Skatepark niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken te nuttigen. (Alcoholhoudende) dranken kunnen enkel genuttigd worden in het restaurant.
 • Het is verboden om wapens of gelijkende voorwerpen bij je te dragen.
 • Het is in het gehele gebouw verboden om te roken.
 • Het is niet toegestaan medebezoekers en/of personeel te beledigen dan wel medebezoekers of personeel onheus te bejegenen.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.
 • Het is verboden te discrimineren of discriminerende uitlaten te doen.
 • Binnen het gebouw is heling en het meenemen van gestolen spullen verboden.
 • Bij diefstal of andere strafbare feiten wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld.
 • Men dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen/instructies van het personeel.

Bij het niet nakomen van een of meerdere van deze huisregels kunnen sancties worden opgelegd, zoals uitzetting, weigeren van toegang of een pandverbod. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal ten alle tijden de politie worden gewaarschuwd.

Huisregels BMX & Skatepark / trampolinepark

 • Deelname BMX & Skatepark is vanaf 7 jaar. Een minimale lengte van 1.20 m is vereist.
 • Bezoek en/of deelname aan het BMX & Skatepark is op eigen risico.
 • Bescherming is verstandig, een helm is verplicht tot 16 jaar.
 • Een BMX mag geen one piece crank (crankstel uit 1 stuk) hebben en geen spatborden en versnellingen. Plastic pedalen en bar-ends* zijn verplicht.
 • Stuntsteps mogen geen verstelbare of inklapbare sturen hebben.
 • Stuntstepwielen mogen max. 125 mm zijn.
 • Behandel iedereen in het BMX & Skatepark met respect.
 • Het opzettelijk toebrengen van schade aan het BMX & Skatepark wordt gezien als vandalisme. Deze schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Is er sprake van een ongeval, blijf altijd bij het slachtoffer. Laat iemand het personeel waarschuwen. Vertel rustig wat er is gebeurd. Bij de verhuurbalie is een EHBO koffer aanwezig.
 • In het trampolinepark zijn antislipsokken verplicht.
 • Bij bezoek aan het trampolinepark ga je akkoord met het eventueel maken van filmopnames door de Gymeye en de eventuele publicatie van deze beelden.
  *stuurdoppen aan de zijkant van het stuur

Bij het niet nakomen van een of meerdere van deze huisregels kunnen sancties worden opgelegd zoals uitzetting, weigeren van toegang of een pandverbod. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal ten allen tijden de politie worden gewaarschuwd.

Cookie Verklaring Privacy Verklaring Tmpldesign